K naší práci využíváme moderní nástroje a nejnovější poznatky z neurovědy.

Talentové  a behaviorální testy
  • Máme unikátní metodologii založenou na analýze většiny pracovních pozic na trhu, které jsme rozčlenili do jednotlivých činností, tak abychom je mohli lépe přiřadit k jednotlivým talentům.
  • Talent Dynamics© Rogera Hamiltona – pracujeme se světově unikátní metodikou propojující jednotlivé profily s konkrétními činnostmi v práci.
  • Strengthfinder© by Gallup
  • Growth Resources Indicator©

Virtuální realita
  • Vytvoříme spolu vizualizaci Vaší ideální práce, kterou si následně můžete ve virtuální realitě prožít.
  • Můžete zde reálně pracovat se svými bariérami, které Vám brání udělat první krok do neznáma. Pochopíte, že udělat první krok není tak těžké, jak jste si mysleli.
  • Mozek prostřednictvím vjemů, které si dokresluje, považuje virtuální realitu za reálnou zkušenost. Po takovém zážitku je Vaše vědomí přesvědčeno, že jste danou situaci skutečně prožili.  Díky tomu můžete ve svůj prospěch využívat nové struktury, které v mozku při této zkušenosti vznikly.

© Copyright Jobs2030.com