Modul 2: Klíčové kompetence ve Vaší práci

Časová dotace: 90 minut.
Cena: 2 800 Kč

2 800  (vč. 21% DPH)

18 skladem

Tento modul se zaměřuje na klíčové kompetence v práci a na jejich propojení s Vašimi talenty. Jedná se o praktický modul nabízející konkrétní řešení – součástí je i využití detailní analýzy, která propojuje talenty a pracovní činnosti se 400 nejvyhledávanějšími pracovními pozicemi na trhu.

 Obsah:

  • Identifikujeme klíčové činnosti a dovednosti ve Vaší práci a zaměříme se na ty, které jsou v souladu s Vašimi talenty.
  • Zjištěné talenty a kompetence propojíme s konkrétními typy pracovních činností a pozicemi na trhu.
  • Identifikujeme dovednosti, které byste měli dále rozvíjet v souvislosti s konkrétní pracovní pozicí.

Cíle a přínosy:

  • Propojíme Vaše talenty a kompetence, abyste je mohli prakticky používat a rozvíjet ve své práci.

Doporučíme Vám vhodné pracovní pozice na současném pracovním trhu.

Menu