Program outplacement „Zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců na trhu práce”

Doporučená časová dotace: 5x 90 minutová konzultace dle metodiky Jobs 2030
Doporučený počet účastníků: 1 účastník (individuální konzultace)

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás

Volejte +420 736 240 101 nebo pište info@jobs2030.com

 

Účastníci se za podpory lektorů zaměří na to, jak najít nebo vytvořit práci, která jim bude dávat smysl a v níž efektivně využijí vlastní talenty a klíčové kompetence.

Program podpoří profesní a osobní rozvoj účastníků, zvýší uplatnitelnost na trhu práce a dodá jim sebevědomí v dalším profesním směřování.

Obsah:

  • Identifikace klíčových talentů a dovedností.
  • Propojení talentů a dovedností na konkrétní pracovní činnosti.
  • Pomoc při designu nové práce s vizualizací ve virtuální realitě.
  • Individuální akční plán pro další profesní cestu.
  • Práce s nejistotou ve VR.
  • Sdílení best practices a zkušeností.

Cíle a přínosy:

  • Identifikace talentů a kompetencí, které zvyšují uplatnitelnost lidí na trhu práce.
  • Nasměrování na novou kariérní dráhu.
  • Zefektivnění procesu odchodu ze stávající firmy.

Komu doporučujeme:

  • Všem zaměstnancům v procesu outplacementu.
Menu