null

Dita Závorová | Tým

Mou vášní a potěšením je propojovat lidi s jejich talenty a podporovat je při hledání a nacházení toho, co jim v pracovním i osobním životě dává smysl. Těší mě provázet je na odvážné cestě k realizaci cílů, přání a snů, na cestě k naplněnému pracovnímu i osobnímu životu. Ráda inspiruji druhé k odvaze překonávat překážky.

Je přece fajn život skutečně „prožít“ a ne pouze „přežít“

Celý svůj profesní život pracuji s lidmi. Mám dlouholeté zkušenosti s nastavováním a realizací HR procesů, s personálním auditem, s výběrem a náborem zaměstnanců, a to jak na straně externího konzultanta, tak i v interním HR.

Věnuji se rozvoji jednotlivců i pracovních týmů, koučování a mentoringu. Při své práci využívám psychodiagnostiku Hogan, Behaviorální rozhovory, Assessment Centra apod., dále své koučovací vzdělání (Alfried Längle – Existential coaching, Koučink – věda a umění, Erickson College Int., NLP techniky), výcvik Komplexní krizové intervence a další vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů.

Menu


Získejte záznamy z webinářů Jobs2030