Většina lidí touží po úspěšné seberealizaci. Úspěchu a v neposlední řadě i po uznání ostatních. To samé navíc chceme i pro naše děti. Záleží nám na tom, jak se jim líbí ve škole, jak se jim tam daří, doporučujeme jim koníčky, kterým se věnovat, a chceme jim zodpovědně poradit, jak se mohou dobře uplatnit na trhu, až vyletí z hnízda. 

Naše děti v tomto směru mají větší náskok než my, protože se učí s technickými vymoženostmi experimentovat od malička a nemají tak zábrany v jejich používání. Je však důležité, aby je jejich používání nestrhlo natolik, že by mu propadly. Proto je důležité je vést k vyváženému životu, založeném na rozumném hraní si s technikou, pobytu s kamarády venku a také aktivnímu pobytu v přírodě.

Jak se tedy připravit na budoucnost, abychom se jí nemuseli obávat, ale naopak ji mohli využít ve svůj prospěch? V Jobs 2030 se zabýváme trendy pracovního trhu, budoucností práce a také svým klientům radíme, jak se dobře na budoucnost připravit. Klíčové je zaměřit se na čtyři oblasti. 

Bezpochyby na prvním místě je potřeba se zaměřit na dovednost „neustálého učení se“

V době, která se vlivem změn a nových technologií stále rychleji mění, je dovednost rychle se učit klíčová. V závalu informací, které nás každodenně zahlcují a obklopují, bychom také neměli zapomínat na dovednost kriticky o těchto informacích uvažovat. Je potřeba umět správně posoudit relevantnost zdroje, z něhož informace pocházejí, a následně informace vhodně zhodnotit. To vše s dovedností „učit se“ souvisí. Nebudeme se přeci učit ze zdrojů, které nejsou založeny na pravdě.

Svět kolem nás se neustále a rychle mění, což v jistých momentech může znamenat, že se nacházíme v určité nejistotě

Jedinou naší jistotou je nejistota. Práce s nejistotou v životě i v zaměstnání je záležitostí, se kterou se dá pracovat. Existuje spousta psychologických a koučinkových technik, které naučí, jak lépe zvládat situace, kde vás nejistota obklopuje. My využíváme koučink a vizualizaci ve virtuální realitě. Ve virtuálce si totiž můžete svoje strachy lépe uvědomit, procítit a efektivněji se jich zbavit. Jako byste si ze sebe svlékla kabát. Naučit se pracovat s nejistotou je rozhodně skvělá dovednost, která může usnadnit život, navíc si při tomto procesu můžete vyzkoušet i nový „sexy“ nástroj, kterým správně použitá virtuální realita bezpochyby je.

Třetí oblastí je oblast měkkých dovedností, která se stále bude hodit při práci s lidmi v oblasti vzdělávání a školství, služeb, obchodu apod.

Důležité měkké dovednosti budou zaměřeny na oblast komunikace, péče nebo nalézání konstruktivních řešení. Již teď a daleko více budeme stavět na spolupráci. Je proto klíčové děti od malička učit spolupracovat, umět vyslechnout názory jiných a respektovat jejich úsudek. Pro posílení měkkých dovedností lze využít vhodné seberozvojové programy, práci s koučem, atd.

Abychom se v dnešním technickém světě neztratili, je potřeba posilovat i tzv. digi skills a technické dovednosti

Digi skills – tedy kompetence pracovat převážně v online prostoru nám pomohou hledat a vyhodnocovat informace a bezpečně pracovat v online prostoru. Technické dovednosti pomůžou lépe ovládat běžné technické vymoženosti i novinky, které se neustále zdokonalují. Patří mezi ně nové typy mobilů, aplikací, funkcí v počítačích nebo ovládání aut. To jsou totiž dovednosti, bez kterých se v budoucnu zcela určitě neobejdete.

Autor Hana Púllová ze společnosti Jobs 2030, www.jobs2030.com. Článek vznikl pro účely Marianne Klubu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Chcete-li pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami

Menu


Získejte záznamy z webinářů Jobs2030