null

Eva Pešková | Tým

Zajímá mě vývoj technologií a to, jakým způsobem se vyrovnávají s rozvojem technologií lidé. Zajímají mě lidé a to, jak mohou dosáhnout spokojenosti, získat práci svých snů a jak nalézají odvahu ke změně.

Pomáháme budovat firmy (a týmy), aby naplňovaly svou vizi, rostly, fungovaly efektivně, podporovaly zdravé vztahy v týmech, využívaly všech svých zdrojů a lépe prosperovaly. Podporujeme energii i vysoký výkon týmů. To vše řízeně, dlouhodobě a udržitelně. Mám zkušenosti jako členka představenstva IT společnosti, podporovatelka, koučka a poradkyně v oblasti práce. Mám 20-letou zkušenost s vybudováním úspěšného IT holdingu od nuly. Postupně jsem budovala obchodní týmy, provozní a HR týmy, definovala procesy a implementovala je do společnosti. Podílela jsem se na definování vize, mise a strategie společností v holdingu, mám zkušenosti s řízením projektů, včetně dotačních. Mojí doménou jsou zejména strategie, provoz, back office nastavení procesů (účetnictví, finance, HR, právní, apod.), projektové řízení, postavení výkonných, efektivních a zdravých týmů.

Menu


Získejte záznamy z webinářů Jobs2030