null

Eva Pešková | Tým

Zajímá mě vývoj technologií a to, jakým způsobem se vyrovnávají s rozvojem technologií lidé. Zajímají mě lidé a to, jak mohou dosáhnout spokojenosti, získat práci svých snů a jak nalézají odvahu ke změně.

Během své kariéry jsem měla možnost vyzkoušet řadu pracovních pozic. Začínala jsem na obchodní pozici, kde jsem měla příležitost seznámit se s řízením obchodního týmu. Následně jsem řídila provoz firmy, byla jsem členem nejvyššího managementu a představenstva firmy. Nejvíce jsem se našla v oblasti HR, v řízení a péči o zaměstnance. Během 15 let působení na této pozici, jsem získala mnoho zkušeností, jak nejlépe využít potenciál každého člověka jak v pracovní, tak v osobní sféře. Poslední roky se také aktivně věnuji koučinku.

Své poslání jsem nalezla v tom, že přispívám a jsem prospěšná lidem kolem sebe svojí pozitivní a aktivní energií. Jsem pro ně důvěryhodná a naslouchám jim s laskavostí a tolerantností. Klientům věnuji naprostou pozornost a tím pro ně vytvářím bezpečné prostředí, nikdy je nehodnotím.

Absolvovala jsem MBA, kurzy Mezikulturní komunikace, Emoční Leadership, kurzy koučování Gestalt Essence, Creative Gestalt a Transforming Gestalt.

Menu