Koučink ve virtuální realitě bych nazvala jako Koučink s novou perspektivou. Mám zkušenosti s koučováním jako vyškolený kouč i koučovaný. A VR byla to pro mě nová zkušenost a pomohlo mi především jasněji vidět vazby a souvislosti mezi tématy, která řeším.

Jak to probíhalo:

Společně s Evou Peškovou jsme definovaly téma, na které se chci podívat a rozpřemýšlet. Pro mě osobně bylo důležité se více zafocusovat před tím, než začnu s tématem ve VR pracovat. Eva mě tímto krokem odborně provedla. Ve VR jsem už mohla pracovat s konkrétními tématy, která řeším. Oceňuji především možnost podívat se na ně v různých souvislostech, kreativně se k jednotlivým otázkám postavit, uvědomit si vazby mezi tématy, perspektivu i sebe samu k těmto otazníkům.

V čem mi to pomohlo:

Ujasnit si, jaká pracovní témata  ve mně rezonují více a které méně. A pak hlavně i to, že jsou vzájemně propojeny a doplňují se. Zároveň jsem si ujasnila CO chci dělat, PROČ a JAKÉ jsou mé nejbližší aktivity. To mě ve výsledku uklidnilo, že reálně mám plán na nejbližší období.

Menu


Získejte záznamy z webinářů Jobs2030